FKS Transport

Ett heltäckande tjänsteutbud

 

 

Våra tjänster

Transporttjänster

Vi har en modern fordonspark och arbetar med den senaste tekniken som stöd. Detta innebär att vi inte enbart erbjuder er en lösning på ert transportbehov. Vi är även lösningen när det kommer till digital återrapportering av utförda arbeten samt när det kommer till återrapportering av miljödata enligt BEAst-standard. Vi har lång erfarenhet av stora komplexa projekt, att agera logistikstöd, att arbeta på ackord och med tighta tidsplaner. Fordonsparken består av schaktbilar, schaktbilar med kärra, trailers, kranbilar, lastväxlare och lastväxlare med släp.

Våra tjänster

Maskintjänster

Vi har lösningen till ert maskinbehov med dumprar, hjulgrävmaskiner, bandgrävmaskiner, hjullastare, teleskoplastare, grävlastare, bandschaktare, väghyvlar och sopmaskiner. För mer komplexa arbetsplatser kan vi även erbjuda specialmaskiner så som långgrävare eller amfibiegrävmaskiner. Medparten av våra grävmaskiner kan arbeta med maskinstyrning och uppkopplad GPS. Vid större schakter har vi möjlighet att inkludera kostnaden för utlastningen i ett komplett ackordspris.

Våra tjänster

Masshantering

Vi har stor erfarenhet av att ta fram de mest kostnadseffektiva lösningarna för massor till tipp oavsett om det är asfalt, betong, berg, schaktmassor, sulfidberg eller förorenade massor. Självklart har vi alla nödvändiga tillstånd för transport av avfall och farligt avfall. Vi hjälper er mer än gärna med provtagningen och klassificeringen av massorna.

Våra tjänster

Grus, kross och jordprodukter

Vi har förmånliga priser för leverans av olika typer bergkross, naturgrus och jordprodukter. Oavsett om ni enbart behöver hämta ett fåtal lass till er arbetsplats eller om det rör sig om tusentals ton kan vi erbjuda er lösningen.