08-120 033 90 info@fkstransport.se

Vi får klart med vår nya uppställningsplats i Haninge på 3200m2 där bilar, containers, maskiner etc kommer att utgå ifrån.

Väntar på staket samt belysning.

Preliminär inflytt 2017-08-01