08-120 033 90 info@fkstransport.se

FKS Transport AB har fått förtroendet av Huddinge kommun att iordningställa snötippen i Flemingsberg inför vinter säsongen.Fredrik kontrollerar och leder arbetet på plats.